Våra företagsmål

NKI*: 90 % Kundnöjdhet
Kunderna upplever att Mälarhamnar AB är aktiva, affärsmässiga och ansvarstagande
*Nöjd Kund Index

MMI*: Nå upp till 4,5 (av 5) i MMI-mätningarna
Mälarhamnar AB har motiverade medarbetare och engagerade ledare och är en säker arbetsplats
* Motiverad Medarbetar Index

Resultat: Minst 5 % avkastning av totalt kapital
Mälarhamnar AB har en god lönsamhet och tillväxt

Volymer: Dubblering av flytande och fast bulk samt tredubbling av containervolymerna
Jämfört med 2016

Hållbarhet: Minimera klimatavtryck
Mälarhamnar AB arbetar enligt FNs 17 globala mål för att bidra till en hållbar samhällsutveckling