Temp

Vind

Vattennivå

4,09 m

Medelvattennivå 4.10 m

Väder