Temp

Vind

Vattennivå

+0,02 m

Medelvattennivå 4.10 m

Väder