Isbrytare och Bogserbåtar

De isbrytande bogserbåtarna Athos och Anund är en säker garanti för framkomlighet i Mälaren och Mälarhamnars hamnområden, även under vintrar med mycket is.

Under vintertid finns information om vintersjöfart och aviserade trafikrestriktioner, issituationen och isbrytarnas verksamhetsområde på Sjöfartsverkets hemsida.


Det är Rederi Mälarstaden som utför isbrytning och bogserhjälp;