Vi erbjuder

Vi kan hantera samtliga godssegment och erbjuder upplagsytor och magasin för kortare och längre mellanlagring

Med vår kompetenta personal lastar och och lossar vi såväl fartyg, som järnvägsvagnar och bilar. Vi har maskiner och kranar som klarar all slags godshantering; traditionella bulkvaror (så som petroleumprodukter, spannmål, foder, insatsvaror till stålindustrin, biobränslen, armering), container, gods i storsäck samt styckegods (så som stålvaror, sågat virke och tunggods).

Mälarhamnar AB kan genom sina båda hamnar erbjuda alla typer av mellanlagring såväl i magasin som på upplag, både på lång och kort sikt. Vi kan även erbjuda service kring tullhantering.