Nyheter

2022-01-21 Vi behöver en annan planering / Another planning, please (5 av 8)

2022-01-19 Lär av Europa / Learn from Europe (4 av 8)

2022-01-17 Inga fler utredningar – agera! / No further investigations – action! (3 av 8)

2022-01-13 Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter / The Government does not do its part for sustainable freight transport (2 av 8)

2022-01-11 Nyttja den lediga kapaciteten / Use the avaible capacity (1 av 8)

2022-01-10 Mälarsjöfartens framtid/ The future for vessels in Lake Mälaren (0 av 8)


2021-12-20 Merry Christmas and celebration of the big 800

2021-11-30 17 200 kvm nya lagerytor / 17,200 new sqm in warehouses

2021-08-24 Muddring och nytt magasin invigt / Dredgin and new warehouses

2021-06-23 Sommarhälsning från Mälarhamnar / Summer greetings from Mälarhamnar

2021-06-01 Emelie Deymann anlöper Västerås / IWW is reality when Emelie Deymann arrives to Västerås

2021-05-18 Herrhamraleden / GAC agent för inlandssjöfart i Mälaren Herrhamraleden / GAC agent for IWW in Mälaren

2021-04-26 Nu trafikeras Västerås-Norvik med fartyg