Hållbarhetsredovisning

En hållbar hamn

Vi vill stolt presentera vår första Hållbarhetsredovisning  - En hållbar hamn. Här kan du läsa om hur vi under 2019 jobbat med alla hållbarhetsaspekterna och FN:s 17 globala mål samt hur vi tar höjd för utveckling av vår verksamhet under 2020.

En hållbar hamn – Hållbarhetsredovisning 2019 och Verksamhetsplan 2020 i pdf

”Under 2019 fortsatte omvärldens medvetenhet om klimatutmaningen att öka. Vikten av allas bidrag för ett hållbart samhälle lyfts fram från Greta till toppolitiker och samhällsbyggare världen över. Vi kan alla vara med och bidra. Vi kan alla göra våra val. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Mälarhamnar AB’s verksamhet kan med en smart tillväxt skapa bättre klimat i Sverige. Vi redovisar för tredje året i rad historiskt bra resultat. Vi erbjuder idag en effektiv och kundanpassad verksamhet som vi är stolta över. En verksamhet där kundnöjdheten följt med och ökat under utvecklingen.

Mälarhamnar AB kan göra världens skillnad för Mälardalen och Sverige! Och det ska vi se till att vi gör!”

— Citat av Carola Alzén, VD Mälarhamnar B, från Hållbarhetsredovisningens förord ’VD reflekterar’