Hållbarhetsredovisning

En hållbar hamn

Vi vill stolt presentera vår Hållbarhetsredovisning  - En hållbar hamn. Här kan du läsa om hur vi under 2020 jobbat med alla hållbarhetsaspekterna och FN:s 17 globala mål samt hur vi tar höjd för utveckling av vår verksamhet under 2021.

En hållbar hamn – Hållbarhetsredovisning 2020 och Verksamhetsplan 2021 i pdf

“Under 2020 har Mälarhamnar, pandemin och stora hamnombyggnader till trots, lyckats leverera till fortsatt nöjda kunder. Vi var också snabbt ut, ställde om och levererade förkläden till vården när det krisade sig.

Under 2020 påbörjade vi ett helt unikt samarbete för att få igång inlandssjöfart i Sverige och Mälaren. Vi är inte i mål än, men omvärlden har så stor tilltro till projektet, oss och våra samarbetspartners, att vi nu till och med fått pris för vårt arbete.

Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas med det som både våra ägare och staten ville åstadkomma när avtalet om Mälarprojektet skrevs. De miljö- och kapacitetsvinster som sågs möjliga redan för tolv år sen har bara ökat i behov och omfattning. Mälarhamnar är en mycket viktig pusselbit för arbetet med att ställa om transportsektorn mot hållbara lösningar. Allt vi tillsammans i Mälarhamnar under många år nu genomfört för att ställa om också oss ger rätt signaler till omvärld och kunder.

Vi kan göra världens skillnad och att det händer! Ja, det tänker vi fortsätta arbeta för!

— Carola Alzén, VD Mälarhamnar, från Hållbarhetsredovisningens förord ‘VD reflekterar’