Hållbarhetsredovisning

2020 kommer vi ersätta verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 med ett gemensamt dokument; Hållbarhetsredovisning och Verksamhetsplan.