Hållbarhetsredovisning

En hållbar hamn

Vi vill stolt presentera vår Hållbarhetsredovisning  - En hållbar hamn. Här kan du läsa om hur vi under 2021 jobbat med alla hållbarhetsaspekterna och FN:s 17 globala mål samt hur vi tar höjd för utveckling av vår verksamhet under 2022.

Hållbarhetsredovisning 2021 och Verksamhetsplan 2022 i pdf

”2021 blev ännu ett annorlunda år. Precis som vi räknat med blev inledningen svag. Pandemin fortsatte hålla oss i ett järngrepp samtidigt som de befarade större konsekvenserna av BREXIT uteblev. Redan under mars månad vände det sen resultatmässigt, om än skakigt en och annan månad framåt. Vaccinationerna gav framtidstro men parallella nya infektionstoppar över världen grusade sen förväntningarna. Trots det kan vi nu summera ett historiskt år med fantastiska dryga 150 miljoner kronor i omsättning och 813 stycken fartygsanlöp. Vi har lyckats hålla ekonomin under kontroll OCH under pågående pandemi bibehålla nivån på kundnöjdheten, samtidigt som vi avsevärt utvecklat och förbättrat våra svaga sidor. De som kunderna 2017 ansåg oss vara svaga i har hösten 2021 bedömts vara våra styrkor. Det är enastående bra levererat.”

— Carola Alzén, VD Mälarhamnar, från Hållbarhetsredovisningens förord ’VD reflekterar’