Karta över hamnarna

Karta över kajer, pollare och vägar för  Västerås och Köping som pdf visar vattendjup, kajplatser och nummer för pollare samt körvägar inom hamnarna

Tillträdesvägar Västerås som pdf visar vilka vägar besättning med flera ska ta sig till och från fartyget

Tillträdesvägar Köping som pdf visar vilka vägar besättning med flera ska ta sig till och från fartyget

Hamnlayout Västerås som pdf visar hur hamnen i Västerås kommer utvecklas över de kommande åren. Här hittar du även en 3D-karta över hamnen.

Hamnlayout Köping som pdf visar hur hamnen i Köping kommer att utvecklas över de kommande åren