Avfallshantering

Mälarhamnar AB arbetar för att begränsa den mängd avfall som uppkommer i samband med vår verksamhet. För att minimera påverkan på miljön är det viktigt med en bra hantering genom sortering av olika fraktioner. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall.

Fartygsgenererat avfall, exempelvis toalettavfall, spillolja från fartygets maskinrum, oljelastrester och oljeförorenad spolvätska ingår i fartygshamnavgiften. Behov av att lämna farligt gods ska vara anmält senast 24 timmar  före anlöp (eller senast när fartyget lämnar lastningshamnen om resan varar mindre än 24 timmar).

Mer information om avfallshanteringen finns våra avfallshanteringsplaner, prislistan samt i driftföreskrifterna

Avfallshanteringsplan Västerås.pdf

Avfallshanteringsplan Köping.pdf

Prislista

Driftföreskrifter

Har du frågor, kontakta: