Avfallshantering

Mälarhamnar AB arbetar för att begränsa den mängd avfall som uppkommer i samband med vår verksamhet. För att minimera påverkan på miljön är det viktigt med en bra hantering genom sortering av olika fraktioner. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall.

Fartygsgenererat avfall, exempelvis toalettavfall, spillolja från fartygs maskinrum, oljelastrester och oljeförorenad spolvätska, ingår i fartygshamnavgiften. Farligt gods som skall införas till verksamhetsområdet skall vara anmält senast 24 timmar  öre ankomst till hamnen (eller senast när fartyget lämnar lastningshamnen om resan varar mindre än 24 timmar).

Du kan anmäla ditt fartygsgenererade avfall direkt via vår hemsida i samband med att du förhandsanmäler ditt fartyg

Mer information om avfallshanteringen hittar du i vår prislista samt i driftföreskrifterna

Prislista 2020

Driftsföreskrifter.pdf

Har du frågor, kontakta: