Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Dagvattenarbeten (Köping)

I Köping pågår ett omfattande arbetet med att anpassa hamnytorna för ett miljösäkert omhändertagande av dagvattnet. Arbetena kommer att ske etappvis för att störa hamnverksamheten så lite som möjligt.

Arbetena innebär att infart och utfart till hamnen påverkas.

Hela projektet beräknas klart hösten 2021.

Muddring av hamnbassängen (Västerås)

Muddring pågår av Västerås hamnbassäng. Under hösten 2020 muddras de förorenade massorna. Dessa massor tas upp på land och nyttiggörs genom att använda dessa som bas för att skapa ny verksamhetsyta (Grindtorpsängen). Under hösten 2021 kommer de ej förorenade massorna att muddras, dessa massor omfördelas i Mälaren. Muddringen kommer att resultera i att en mer tillgänglig och ännu säkrare hamn som även innebär att de större fartyg som Mälarprojektet medger kan angöra hamnen.

(Under hösten 2021 påbörjas muddringen i Köping)

Nya magasin (Västerås)

Magasin 55 är under byggnation och beräknas vara färdigt våren 2021. Magasinet är 7 000 kvadratmeter stort lämpligt för såväl lös bulk som pallgods.

Under vintern påbörjas byggnation av ett tältmagasin om ca 2 000 kvm, Magasin 56.

Tvärkajen (Västerås)

Fram till november 2020 kommer Tvärkajen och ytorna innanför att renoveras och stärkas upp för att kunna hantera större markbelastning. Kranarna  som brukar stå på Tvärkajen är under denna period temporärt flyttade till Långkajen för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till våra kunder under ombyggnadsperioden.

Energikajen (Västerås)

Energikajen förstärks och moderniseras med ny utrustning. Arbetet anpassa så fartygen som behöver lossa energibränslen kan fortsätta med det under hela ombyggnadsperioden. Kajen med utrustning beräknas klar årsskiftet 2020/21.

Nya hamnområden (Västerås)

Bulkporten: Längst till öster pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 18 000 kvadratmeter. På Bulkporten kommer det finnas såväl magasin (M53) som upplagsytor

Grindtorpsängen: Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannesbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Detta område ska i ett första skede användas för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Flytt av Magasin 1 och anläggande av miljöstation (Köping)

Magasin 1 flyttas för att kunna medge optimering av hamnytorna samt ge plast för en ny miljöstation.

Anläggande av ny våg (Köping)

Under hösten 2020 kommer en ny våg att anläggas . Vågen placeras vid nuvarande in- och utfart.

Kommande byggprojekt:

  • Muddring hamnbassäng (Köping)
  • Renovering yttre långkaj och energikaj (Köping)
  • Rivning (del av) samt renovering av Magasin 39 (Västerås)
  • Renovering och uppgradering av befintliga magasin (Västerås)