Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Nya magasin (Västerås)

Magasin 55 är under byggnation och beräknas vara färdigt till tidig höst 2021. Magasinet är 7 000 kvadratmeter stort och lämpligt för såväl lös bulk som pallgods.

Magasin 39 genomgår en förändring i och med att den del av magasinet som nått sin tekniska livslängd rivs och den andra halvan renoveras. Resultatet blir ett mindre men uppgraderat magasin som kommer att kunna användas för mellanlagring av gods i många år till. Magasinet kommer även att ha ett skärmtak på den ena kortändan.

Nya hamnområden

Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Området har använts för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta. Området är planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Fyr-kanten (Köping): Inom nuvarande hamnområde iordningställs cirka 12 000 kvadratmeter. Området kommer i ett första skede vara en upplagsyta men kommer efterhand och vartefter behov uppstår kompletteras med magasin. Ytan står klar våren 2021.

Kommande byggprojekt:

  • Muddring etapp 2 hamnbassängerna (Köping och Västerås) påbörjas hösten 2021
  • Renovering yttre långkaj (Köping)
  • Renovering och uppgradering av befintliga magasin (Västerås och Köping)
  • Nya magasin (Västerås och Köping)