Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre. Normalt utförs samtliga arbeten utan att de påverkar vår produktion eller förmåga till leverans.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Muddring av hamnbassängerna

I Västerås startade muddringen redan 2020 i och med att de förorenade massorna muddrades och nyttiggjordes på Grindtorpsängen (läs mer under Nya hamnområden nedan). Nu pågår muddringen av de ej förorenade massorna. Dessa massor omfördelas i Mälaren.

Under perioden 6-12 september och 6-12 oktober kommer sprängschakt att utföras i Energihamnen Västerås varför inga anlöp kan ske mellan dessa datum. Före, mellan och efter kan anlöp ske som vanligt.

I Köping pågår nu muddringen av både de förorenade och de ej förorenade massorna. De förorenade massorna nyttiggörs på ett område i direkt anslutning till hamnen på samma sätt som massorna i Västerås nyttiggjordes på Grindtorpsängen. Liksom för Västerås kommer de ej förorenade massorna att omfördelas i Mälaren.

När muddringen är klar är bägge hamnarna förberedda för att ta emot fartyg upp till 160 meter långa, 24 meter breda och till ett djupgående av 7 m.

Muddringen beräknas bli klar till årsskiftet 2021/22.

Tvärkajen (Västerås) kommer att ha begränsad tillgång i och med muddringsarbeten.

Kajer och ytor

70-talskajen (Västerås): Påldäcket innanför 70-talskajen renoveras för ökad livslängd och mer flexibel användning. Klart till december 2021.

Nya hamn(nära)områden

Fyr-kanten (Köping): Inom nuvarande hamnområde iordningställs cirka 30 000 kvadratmeter. Området kommer i ett första skede vara en upplagsyta men kommer efterhand och vartefter behov uppstår kompletteras med magasin. Ytan står klar våren 2022.

Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Området har använts för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta. Området är planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Sjötullen (Köping): Utanför nuvarande hamnområdet skapas ny ytor för etablering. Området används för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta.

Magasin

Magasin 38 (Västerås): Renoveras för att hålla ytterligare 10 år. Klart hösten 2021.

Magasin 57 (Västerås): 2 250 kvm tältmagasin. Klart början av 2022.

Magasin 58 (Västerås): 2 000 kvm tältmagasin. Klart början av 2022.

Övrigt

OFA-system (Västerås): renovering pågår och beräknas klart hösten 2022.

Brandvatten (Västerås): Energilagringsområdet kompletteras med ytterligare tillgång till brandvatten.

Dagvatten (Köping): Komplettering för högre driftsäkerhet.

Kommande byggprojekt:

  • Nytt kontor (Köping).
  • Renovering yttre långkaj (Köping).
  • Nytt magasin 40 (Västerås).
  • Utökad containerplan (Västerås).
  • Flytt av lossningsplats för ammoniak (Köping).
  • Ytterligare magasin är planerade i bägge hamnarna och anläggs efter behov.