Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Muddring av hamnbassängerna

I Västerås startade redan 2020 i och med att de förorenade massorna muddrades och nyttiggjordes på Grindtorpsängen (Läs mer under Nya hamnområden nedan). Under hösten 2021 kommer de ej förorenade massorna att muddras och omfördelas i Mälaren. Entreprenören etablerar sig på Tvärkajen. I Köping kommer både förorenade och ej förorenade massor att muddras under hösten 2021. De förorenade massorna nyttiggörs på ett område i direkt anslutning till hamnen på samma sätt som massorna i Västerås nyttiggjordes på Grindtorpsängen. Liksom för Västerås kommer de ej förorenade massorna att omfördelas i Mälaren.

Muddringen beräknas bli klar till årsskiftet.

Tvärkajen (Västerås) kommer att ha begränsad tillgång i och med muddringsarbeten och standardhöjning av kaj och hamnyta.

Nya magasin

Magasin 55 (Västerås) är under byggnation och beräknas vara klart för ibruktagande augusti -21. Magasinet är 7 000 kvadratmeter stort. En högdel lämpligt för lös bulk och en lågdel lämplig för pallgods.

Nya hamnområden

Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Området har använts för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta. Området är planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Fyr-kanten (Köping): Inom nuvarande hamnområde iordningställs cirka 30 000 kvadratmeter. Området kommer i ett första skede vara en upplagsyta men kommer efterhand och vartefter behov uppstår kompletteras med magasin. Ytan står klar våren 2022.

Övriga åtgärder

Påldäck innanför 70-talskajen (Västerås). Påldäcket kommer att under sommaren  2021 genomgå en mindre renovering.

Kommande byggprojekt:

  • Renovering yttre långkaj (Köping)
  • Renovering och uppgradering av befintliga magasin (Västerås och Köping)
  • Nya magasin (Västerås och Köping)