Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Dagvattenarbeten (Köping)

I Köping pågår ett omfattande arbetet med att anpassa hamnytorna för ett miljösäkert omhändertagande av dagvattnet. Arbetena kommer att ske etappvis för att störa hamnverksamheten så lite som möjligt.

Hela projektet beräknas klart hösten 2021.

Nya magasin (Västerås)

Magasin 55 är under byggnation och beräknas vara färdigt våren 2021. Magasinet är 7 000 kvadratmeter stort lämpligt för såväl lös bulk som pallgods.

Under vintern påbörjas byggnation av ett tältmagasin om ca 2 000 kvm, Magasin 56.

Magasin 39 genomgår en förändring i och med att den del av magasinet som nått sin tekniska livslängd rivs och den andra halvan renoveras. resultatet blir ett mindre men uppgraderat magasin som kommer att kunna användas för mellanlagring av gods i många år till. Magasinet kommer även att ha ett skärmtak på den ena kortändan.

Nya hamnområden (Västerås)

Bulkporten: Längst till öster pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 18 000 kvadratmeter. Magasinet (M53) är tagit i bruk och nu väntar vi bara på att skalskyddet runt området ska bli komplett med staket och grindar.

Grindtorpsängen: Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannesbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Området har använts för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta. Området är planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Anläggande av ny våg (Köping)

Under hösten 2020 kommer en ny våg att anläggas . Vågen placeras vid nuvarande in- och utfart. Under kvartal ett 2021 kommer tekniken installeras.

Kommande byggprojekt:

  • Muddring etapp 2 hamnbassängerna (Köping och Västerås) påbörjas hösten 2021
  • Renovering yttre långkaj och energikaj (Köping)
  • Renovering och uppgradering av befintliga magasin (Västerås och Köping)