Just nu i hamnen

Ursäkta röran!  Det pågår byggprojekt på många ställen i och i anslutning till Västerås och Köpings hamnar. En bra hamn ska bli ännu bättre.

Pågående byggprojekt som gör en bra hamn ännu bättre

Renovering energikajen (Köping)

Energikajen får ett ansiktslyft i och med att bärigheten förbättras. Projektet är klart våren 2021.

Nya magasin (Västerås)

Magasin 55 är under byggnation och beräknas vara färdigt våren 2021. Magasinet är 7 000 kvadratmeter stort lämpligt för såväl lös bulk som pallgods.

Under våren färdigställs byggnation av ett tältmagasin om ca 2 000 kvm, Magasin 56.

Magasin 39 genomgår en förändring i och med att den del av magasinet som nått sin tekniska livslängd rivs och den andra halvan renoveras. Resultatet blir ett mindre men uppgraderat magasin som kommer att kunna användas för mellanlagring av gods i många år till. Magasinet kommer även att ha ett skärmtak på den ena kortändan och på den andra kortändan förbindas med Magasin 37 med ytterligare ett skärmtak som innebär drygt 200 nya kvadratmeter väderskyddad yta.

Nya hamnområden

Grindtorpsängen (Västerås): Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannesbergsvägen, skapas Grindtorpsängen. Området har använts för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen och på så vis skapat en hårdgjord yta. Området är planerat för hamnverksamhet eller för etablering av företag med direkt anknytning till sjötransporter över kaj i Västerås. Området beräknas stå helt klart för etablering hösten 2021.

Utökat hamnområde (Köping): Inom nuvarande hamnområde iordningställs cirka 12 000 kvadratmeter. Området kommer i ett första skede vara en upplagsyta men kommer efterhand och vartefter behov uppstår kompletteras med magasin. Ytan står klar våren 2021.

Anläggande av ny våg (Köping)

Under hösten 2020 kommer en ny våg att anläggas . Vågen placeras vid nuvarande in- och utfart. Under kvartal ett 2021 kommer tekniken installeras.

Kommande byggprojekt:

  • Muddring etapp 2 hamnbassängerna (Köping och Västerås) påbörjas hösten 2021
  • Renovering yttre långkaj (Köping)
  • Renovering och uppgradering av befintliga magasin (Västerås och Köping)