Hamnutveckling

Hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn och Köpings hamn ingår som en del av Mälarprojektet, ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Här hittar du information om vad som händer 'just nu' i hamnarna.

Via den här länken kommer du till en 3D-karta över Västerås hamn

Utveckling av Västerås och Köpings hamnar

I länkarna hittar du hamnlayouterna som är under förverkligande avseende magasin, tält, upplag, körvägar, gate med mera.

Hamnarna i Köping och Västerås utvecklas genom att:

  • Kajerna förstärks
  • Ytorna förstärks och utökas
  • Magasin och upplags ytor moderniseras och utökas
  • Gaterna flyttas
  • Logistiken effektiviseras
  • Hamnarna får moderna dagvattensystem

Idag har Mälarhamnar AB total cirka 66 000 kvadratmeter lagringsyta i magasin och tält samt 300 000 kvadratmeter upplagsyta. I och med utveckling av hamnarna tillkommer 20 000 kvadratmeter magasin och tält samt 70 000 kvadratmeter upplagsyta.

Mälarhamnar AB har idag

72 000 kvadratmeter lagringsutrymmen under tak varav…
…42 000 kvadratmeter i Västerås och
…30 000 kvadratmeter i Köping

300 000 kvadratmeter upplagsytor varav…
…190 000 kvadratmeter i Västerås och
…110 000 kvadratmeter i Köping

Ytorna utökas med

+ 20 000 kvadratmeter lagringsutrymme under tak varav…
…+ 10 000 kvadratmeter i Västerås
…+ 10 000 kvadratmeter i Köping

+ 70 000 kvadratmeter upplagsytor varav…
…+ 20 000 kvadratmeter i Västerås
…+ 50 000 kvadratmeter i Köping

Magasin/tält och upplagsytor är under uppförande och kommer att undan för undan att komplettera vårt utbud

Mälarprojektet

Mälarprojektet påbörjades hösten 2016 med arbetet i Södertälje kanal, muddringen i farled och hamnar har en planerad start hösten 2020. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas också vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) med totalt cirka 26 miljoner kronor för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I regeringens nationella transportplan fanns dock inte pengar avsatta till Hjulstabron. Trafikverket arbetar vidare med frågan.

Södertälje sluss och kanal

När Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, kan fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och med ett djupgående av 7 meter (160 x 24 x 7) trafikera Mälaren. Nuvarande maxmått för fartyg är 135 x 18 x 6,8 meter. Med anpassningar i Södertälje, farled och hamnar (exklusive Hjulstabro) är maxmått för fartyg 140 x 24 x 7 meter.

Läs mer

Här hittar du mer information om utvecklingen av Västerås och Köpings hamnar samt Mälarprojektet.

Hamnutveckling på Västerås stads webb

Hamnutveckling på Köpings kommuns webb

Mälarprojektet på Sjöfartsverkets webb

Hjulstabron på Trafikverkets webb