Hamnutveckling

Hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn och Köpings hamn ingår som en del av Mälarprojektet, ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Här hittar du information om vad som händer 'just nu' i hamnarna.

Utveckling av Västerås och Köpings hamnar

Hamnarna i Köping och Västerås utvecklas genom att:

  • Kajerna förstärks
  • Ytorna förstärks och utökas
  • Magasin och upplagsytor moderniseras och utökas
  • Gaterna flyttas
  • Logistiken effektiviseras
  • Hamnarna får moderna dagvattensystem

Utvecklingen innebär att magasinytorna ökar från cirka 72 000 kvadratmeter till 87 000 kvadratmeter och upplagsytorna från cirka 350 000 kvadratmeter till 370 000 kvadratmeter.

Samtidigt effektiviseras logistiken och befintliga ytor anpassas till dagens moderna godshantering. Kvadratmetrarna bli både fler och bättre nyttjande.

Via denna länk hittar du kartmaterial över hamnarna.

Via den här länken kommer du till en 3D-karta över Västerås hamn

Mälarprojektet

Mälarprojektet påbörjades hösten 2016 med arbetet i Södertälje kanal, muddringen i farled och hamnar har en planerad start hösten 2020. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas också vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) med totalt cirka 26 miljoner kronor för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I regeringens nationella transportplan fanns dock inte pengar avsatta till Hjulstabron. Trafikverket arbetar vidare med frågan.

Södertälje sluss och kanal

När Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, kan fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och med ett djupgående av 7 meter (160 x 24 x 7) trafikera Mälaren. Nuvarande maxmått för fartyg är 135 x 18 x 6,8 meter. Med anpassningar i Södertälje, farled och hamnar (exklusive Hjulstabro) är maxmått för fartyg 140 x 24 x 7 meter.

Läs mer

Här hittar du mer information om utvecklingen av Västerås och Köpings hamnar samt Mälarprojektet.

Hamnutveckling på Västerås stads webb

Hamnutveckling på Köpings kommuns webb

Mälarprojektet på Sjöfartsverkets webb

Hjulstabron på Trafikverkets webb