MÄLARHAMNAR AB
ÄGARE
ORGANISATION
HISTORIK
JOBBA HOS OSS
MÄLARHAMNAR AB
Mälarhamnar AB


Vision 
Mälarhamnar – närmsta hamn är bästa hamn.


Affärsidé 
Genom att erbjuda värdeskapande och kvalitetsanpassade hamn-, terminal- och logistiktjänster, medverkar Mälarhamnar AB till kostnadseffektiva och miljövänliga transport-/logistiklösningar för näringslivet i Mälardalen med omnejd. Vi bidrar därmed till att öka våra kunders konkurrenskraft.


Mål för Mälarhamnar AB

NKI-mål: Mälarhamnar ska ha 90% kundnöjdhet
Kunderna ska uppleva Mälarhamnar AB som aktiva, affärsmässiga och ansvarstagande.

MMI-mål: Mälarhamnar AB ska nå upp till 4,5 (av 5) i MMI-mätningarna
Mälarhamnar AB ska ha motiverade medarbetare och engagerade ledare. Mälarhamnarna är en säker arbetsplats.

Resultatmål: Mälarhamnar AB ska ha minst 5% avkastning av totalt kapital
Mälarhamnar AB ska ha en god lönsamhet och tillväxt.

Volymmål: Mälarhamnar AB ska fördubbla flytande och fast bulk samt tredubbla containervolymerna
Jämfört 2016.

Hållbarhetsmål: Mälarhamnar AB ska minimera sitt klimatavtryck.
Mälarhamnar AB arbetar efter FNs 17 globala mål för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.


Verksamhetspolicy
Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar AB ska alltid ha sin utgångspunkt i kundens och intressenternas behov, krav och förväntningar. Vi skapar värde för våra kunder och involverar dem i att vara medskapande i att hitta förbättringar. Avgörande för hur vi lyckas få nöjdhet hos våra kunder är att våra medarbetare gör skillnad varje dag, är aktiva, ansvarstagande och motiverade till att tillsammans skapa resultat.

 
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Verksamhetspolicy MHAB 190315.pdf19-03-15 07:34
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen