TJÄNSTER
GODSHANTERING
CONTAINERINFO
TULLVERKSAMHET
TJÄNSTER
Tjänster
Mälarhamnar AB kan erbjuda Er all slags godshantering, både vad gäller traditionella bulkvaror såsom petroleumprodukter, spannmål, foder, insatsvaror till stålindustrin och biobränslen. Vi tar även hand om Ert containeriserade gods, gods i storsäck samt styckegods såsom stålvaror, sågat virke och tunggods upp till 210 ton. Mälarhamnar AB kan genom sina båda hamnar erbjuda Er alla typer av mellanlagring såväl i magasin som på upplag, både på lång och kort sikt. Vi kan även erbjuda Er fullservice vad gäller tullhantering.
 

För mer information och prisförfrågningar kring våra tjänster, kontakta:

Mathias Eriksson Hallin
Kundansvarig säljare
021 - 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se

     
   
     
   
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Prislista 2019.pdf19-01-25 11:12
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen