TJÄNSTER
TJÄNSTER
Tjänster
Mälarhamnar AB kan erbjuda all slags godshantering; traditionella bulkvaror (petroleumprodukter, spannmål, foder, insatsvaror till stålindustrin och biobränslen etcetera), containeriserade gods, gods i storsäck samt styckegods (stålvaror, sågat virke och tunggods). Mälarhamnar AB kan genom sina båda hamnar erbjuda alla typer av mellanlagring såväl i magasin som på upplag, både på lång och kort sikt. Vi kan även erbjuda fullservice vad gäller tullhantering.

Containerlinjer
Containerlinjer till och från England och Centraleuropa samt fullservice avseende containerhantering via SUN Line Shipping linje med två fartyg till  England (Hull), Belgien (Antwerpen) och Holland (Amsterdam).
Fullservicetjänster vad gäller strip & stuff av alla typer container, flak och curtinside.
All hantering av containers registreras direkt in i PortIT. Följ era containers via länk på 'startsidan'


460 000 kvadratmeter lageryta

Mälarhamnar AB har idag cirka 
-> 66 000 kvadratmeter lagringsutrymmen under tak 
       36 000 kvadratmeter i Västerås
       30 000 kvadratmeter i Köping
-> 300 000 kvadratmeter upplagsytor
    
   190 000 kvadratmeter i Västerås
       110 000 kvadratmeter i Köping

     
Ytorna utökas
-> +20 000 kvadratmeter lagringsutrymme under tak
        + 10 000 kvadratmeter i Västerås
        + 10 000 kvadratmeter i Köping

-> +70 000 kvadratmeter upplagsytor
        + 20 000 kvadratmeter i Västerås
        + 50 000 kvadratmeter i Köping

       
Magasin/tält och upplagsytor är under uppförande och kommer att undan för undan att komplettera vårt utbud.

Nedan finner du karta den layout över hamnarna som är under förverkligande avseende magasin, tält, upplag, körvägar, gate osv.


Tullverksamhet

I hamnen finns tillfälligt lager, där fartygsgods får ligga oförtullat i 90 dagar.
 

För mer information och prisförfrågningar kring våra tjänster, kontakta:

sales@malarhamnar.se

Mathias Eriksson Hallin
021 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se

Marcus Palm
072 085 06 30
marcus.palm@malarhamnar.se

 
Länkar:
Login för Containerinfo hittas via länk på 'startsidan'


Fartygsplanering:
021 15 01 08
planeringen.sevas@malarhamnar.se

Order/container - Västerås
021 15 01 04
order.sevas@malarhamnar.se

Order/ Gate - Köping                       0221 349 00
order.sekog@malarhamnar.se

 
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
General Conditions 1989 for terminal operations (1).pdf Styrande19-03-12 12:39
Hamnlayout Köping.pdf19-03-13 11:39
Hamnlayout Västerås.pdf19-03-13 11:39
Prislista 2019.pdf19-05-17 12:47
Terminalbestämmelser 1989.pdf Styrande19-03-12 12:39
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen