HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / MAGASIN & UPPLAG
460 000 kvadratmeter lagerytor
Mälarhamnar AB har stora, och i och med utveckling av hamnarna i Köping och Västerås, kraftigt ökande möjligheter för lagring av gods. Oavsett om godset ankommer via fartyg, bil eller järnväg kan det lagras i magasin, tält eller på upplag. Allt efter Kundens och godsets behov.

Mälarhamnar AB har idag cirka
-> 66 000 kvadratmeter lagringsutrymmen under tak 
       36 000 kvadratmeter i Västerås
       30 000 kvadratmeter i Köping
-> 300 000 kvadratmeter upplagsytor
   
   190 000 kvadratmeter i Västerås
       110 000 kvadratmeter i Köping

     
Ytorna utökas
-> +20 000 kvadratmeter lagringsutrymme under tak
        + 10 000 kvadratmeter i Västerås
        + 10 000 kvadratmeter i Köping

-> +70 000 kvadratmeter upplagsytor
        + 20 000 kvadratmeter i Västerås
        + 50 000 kvadratmeter i Köping

       
Magasin/tält och upplagsytor är under uppförande och kommer att undan för undan att komplettera vårt utbud.

Nedan finner du karta den layout över hamnarna som är under förverkligande avseende magasin, tält, upplag, körvägar, gate osv.

Mälarhamnar AB erbjuder även tjänster inom tullhantering. 
 

Söker ni lagringsutrymme? 

sales@malarhamnar.se

Mathias Eriksson Hallin
021 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se

Marcus Palm
0720 85 06 30
marcus.palm@malarhamnar.se

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Hamnlayout Köping.pdf19-03-13 11:09
Hamnlayout Västerås.pdf19-03-13 11:09
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen