HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / MAGASIN/UPPLAG
Mellanlagring & tullhantering för bästa logistiklösningen
Mälarhamnar AB har en omfattande lagerverksamhet i båda sina hamnar. Gods som lossas från fartyg och gods ankommande med bil och järnväg som skall exporteras, lagras inom- eller utomhus, allt efter Ert behov. Ni eller Era kunder avropar, och godset lastas ut till fartyg, bil eller järnväg. Fraktsedlar skrivs ut och vi ombesörjer Er lagerbokföring. Mälarhamnar AB erbjuder även tjänster inom tullhantering. 

Mälarhamnar AB har totalt sett ca 50 000 m2 lagringsutrymmen under tak, varav en del är avfuktade. Dessutom finns öppna lagringsytor om cirka 290 000 m2  inom våra hamnar i Köping och Västerås. Större delen av dessa är hårdgjorda ytor anpassade för mellanlagring av gods.
 

Söker ni lagringsutrymme? 

Kontakta Mathias Eriksson Hallin
Kundansvarig säljare
021 - 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se


    

Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen