HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
Garanter för framkomlighet & säkerhet

Athos & Bore
De isbrytande bogserbåtarna Athos och Bore är en säker garanti för trafik med Ert gods i Mälaren och Mälarhamnars hamnområden, även under svåra vintrar. Vi kan även utföra uppdrag utanför våra hamnområden om Ni så önskar.

Under vintertid så presenteras här Vintersjöfart gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.  

Isbrytning/Bogserhjälp

Rederi Mälarstaden

Niclas Eriksson

Niclas@rederimalarstaden.se

Tel. 073-9912506


Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen