HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / KRANAR & MASKINER
Flexibel utrustning ger effektiv logistik

Båda hamnarna inom Mälarhamnar AB, såväl i Köping som i Västerås, är väl utrustade för att passa in i er logistikkedja, oavsett vilket godsslag ni vill importera eller exportera.

I vår maskinpark finns rälsburna kranar, mobilkranar, lastmaskiner, truckar, terminaltraktorer, movers, reach stackers inklusive verktyg och kringutrustning som ger oss och er hög flexibiltet avseende godshantering.


 

Kontakter

Kent Carlsson 
021-15 01 30
070-370 08 65
kent.carlsson@malarhamnar.se

 


Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen