HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / DRIFTFÖRESKRIFTER
Driftföreskrifter

Driftföreskrifterna är fastställda av Hamnmyndigheten och gäller parallellt med vad som stadgas i allmänna författningar samt för hamnen gällande Hamnordning. Syftet med driftföreskrifterna är att säkerställa god ordning och säkerhet inom Mälarhamnars verksamhetsområde. Publikationer och erforderliga blanketter för anmälningar och tillstånd kan hämtas från www.malarhamnar.se. I övrigt regleras verksamheten bl.a. av anvisningar och rekommendationer utfärdade av Svenska Petroleum och biodrivmedel Institutet (SPBI) – Svenskt Oljehamnsforum (SOHF) och senaste utgåvan av International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT).

 

Sjöfartsskyddet regleras av ISPS koden. Vidare hänvisas även till ILO code of practice safety and health in ports. Hamnmyndigheten kan meddela särskilda säkerhetsbestämmelser vid varje enskilt anlöp. För vissa inom hamnen förekommande verksamheter krävs särskild utbildning. Ändringar i föreskrifterna kan göras utan föranmälan. Aktuell version av föreskrifter finns på www.malarhamnar.se. Det åligger nyttjare av kajer och andra anläggningar inom tillämpningsområdet att äga kännedom om dessa föreskrifter, samt att tillse att underställd eller inhyrd personal delges och tillämpar dem.

 Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Bilaga 1 Driftföreskrifter Mälarhamnars verksamhetsområde Västerås.pdf18-10-23 17:20
Bilaga 2 Driftföreskrifter Mälarhamnars verksamhetsområde Köping.pdf18-10-23 17:20
Bilaga 3 Driftföreskrifter ISPS-området.pdf18-10-23 17:20
Mälarhamnar Driftsföreskrifter 2018-10-15.pdf18-10-23 17:19
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen