HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / DRIFTFÖRESKRIFTER
Driftföreskrifter med mera

Driftföreskrifterna är fastställda av Hamnmyndigheten och gäller parallellt med allmänna författningar samt gällande Hamnordning. Syftet med driftföreskrifterna är att säkerställa god ordning och säkerhet inom Mälarhamnars verksamhetsområde. Verksamheten regleras även av anvisningar och rekommendationer utfärdade av Svenska Petroleum och biodrivmedel Institutet (SPBI) – Svenskt Oljehamnsforum (SOHF) och senaste utgåvan av International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT).Vidare hänvisas även till ILO code of practice safety and health in ports.

 Sjöfartsskyddet regleras av ISPS koden.  Hamnmyndigheten kan meddela särskilda säkerhetsbestämmelser vid varje enskilt anlöp. Det åligger nyttjare av kajer och andra anläggningar inom tillämpningsområdet att äga kännedom om dessa föreskrifter, samt att tillse att underställd eller inhyrd personal delges och tillämpar dem.

   
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Mälarhamnar Driftsföreskrifter komplett med bilagor.pdf Styrande19-03-12 12:36
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen