HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / HAMNUTVECKLING
Mälarhamnar – en del i en större plan
Nu genomförs ett av de största svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin, Mälarprojektet. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping muddras, kajerna förstärks och får nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att kunna ta emot fler och större fartyg och med det större mängder gods.

Arbetena i Södertälje pågår och muddringen i farled och hamnar har en planerad start hösten 2020. 

När Södertälje sluss och kanal är ombyggd, farleden och hamnbassängerna muddrade samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats kan fartyg som är 160 meter långa, 24 meter breda och med ett djupgående av 7 meter (160x24x7) trafikera Mälaren.
Nuvarande maxmått för fartyg är 135x18x6,8
Med anpassningar i Södertälje, farled och hamnar (exkl Hjulstabro) är maxmått för fartyg 140x24x7


Hamnarna i Köping och Västerås utvecklas genom att
-> Kajerna förstärks
-> Ytorna förstärks och utökas
-> Magasin och upplags ytor moderniseras och utökas
-> Gaterna flyttas
-> logistiken effektiviseras

Idag har Mälarhamnar AB total cirka 66 000 kvadratmeter lagringsyta i magasin och tält samt 300 000 kvadratmeter upplagsyta. I och med utveckling av hamnarna tillkommer 20 000 kvadratmeter magasin och tält samt 70 000 kvadratmeter upplagsyta.

Nedan finner du karta den layout över hamnarna som är under förverkligande avseende magasin, tält, upplag, körvägar, gate osv.
 
 
Mer information om utvecklingen av hamnen:
www.vasteras.se/hamn
  www.koping.se/boende-miljo...
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sakra-farleder/Malaren/
 
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Hamnlayout Köping.pdf19-03-13 11:31
Hamnlayout Västerås.pdf19-03-13 11:31
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen