HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / KAJER
Fakta om kajer inom Mälarhamnar AB

Köping:

640 meter kaj

130 meter energikaj

80 meter spannmålskaj

6,80 meter djupgående


Västerås:

900 meter kaj

120 meter energikaj

150 meter spannmålskaj (östra hamnen)

Ro-ro kaj (östra hamnen)

6,80 m.eter vattendjup

 

Kartor över hamnarna

Köping

  Västerås  


Söker ni lagringsutrymme?

sales@malarhamnar.se

Mathias Eriksson Hallin
021 - 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se

Marcus Palm
0720 85 06 30
marcus.palm@malarhamnar.se


Ordermottagning och kundservice VÄSTERÅS

order.sevas@malarhamnar.se

Telefon: 021-15 01 04

Ordermottagning och kundservice KÖPING

order.sekog@malarhamnar.se

 Telefon: 0221-34 900


Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
CLO-beslut 2013-25 Köping max djupgående.pdf13-12-03 08:25
Safety Regulations.pdf18-09-28 08:32
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen