HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / KAJER
Fakta om kajer inom Mälarhamnar AB

Köping:

Kajen, där vi hanterar den största delen av det gods som inkommer till Köpings hamn, har en totallängd på ca 640 m. Energikajen i Köping är 130 m lång och vår spannmålskaj har en längd på 80 m. Vattendjup efter kajer enligt gällande sjökort, normalt sett djupgående i Mälaren dvs. 6,80 m.

Västerås:

Kajen i Västerås hamn, där den största delen kranlossning sker, har en totallängd på ca 900 m. Denna kaj formar ett vinkelrätt ben där längsta delen är 660 m och den korta är 240 m. Energikajen i Västerås är 120 m lång och tillåter fartyg upp till Mälarmax. I ”Östra hamnen” har vi även en spannmålskaj som har en längd på ca 150. Denna kaj finns en bit ifrån övrig verksamhet och i anslutning till denna kaj kan vi även erbjuda ett Ro-Ro läge. Vattendjup efter kajer enligt gällande sjökort, normalt sett djupgående i Mälaren dvs. 6,80 m.

 

Kartor över hamnarna

Köping

  Västerås  

 


Söker ni lagringsutrymme?

Kontakta Mathias Eriksson Hallin
Kundansvarig säljare
021 - 15 01 16
Mathias.Eriksson@malarhamnar.se

 

Ordermottagning/kundservice  Västerås 

order.sevas@malarhamnar.se

Telefon: 021-15 01 04


 Ordermottagning/kundservice   Köping

 order.sekog@malarhamnar.se

 Telefon: 0221-34 900

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
CLO-beslut 2013-25 Köping max djupgående.pdf13-12-03 08:25
Safety Regulations.pdf18-09-28 08:32
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen