HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / ENTREPRENÖRER
Entreprenörer
För att få utföra arbeten inom hamnområdet krävs arbetstillstånd. Ansökan om arbetstillstånd eller ifyllt arbetstillstånd ska skickas in senast 48 h innan arbete ska påbörjas.
Ankomst till hamnområdet ska aviseras 24 h innan.
 

Ansökan

Ansökan ska skickas till beställaren på Mälarhamnar eller till port@malarhamnar.se

 

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
ARBETSTILLSTÅND Mälarhamnar AB.doc18-11-21 10:36
Besöksinformation Köping 20171011.pdf17-10-18 10:46
Besöksinformation Västerås 20171011.pdf17-10-18 10:46
Samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall.pdf18-11-21 10:36
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen