HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / JÄRNVÄGSSPÅR
Mälarhamnars järnvägsspår

Mälarhamnar förvaltar sammanlagt 9100 meter järnvägsspår. 

I Västerås finns 8 000 meter spår och i Köping 1100 meter. 

Våra två järnvägsnät är öppna för alla järnvägsföretag som innehar nödvändiga tillstånd för trafik eller de som har tillstånd att organisera järnvägstrafik.

I våra Järnvägsnätsbeskrivningar (JNB) för Köping och Västerås framgår vilka villkor som gäller samt information om de båda järnvägsnäten.  

I listan med dokument här nedanför kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

 

 

För mer information eller tecknande av trafikeringsavtal kontakta:

 Johan Lejdberg 

072 083 15 17

johan.lejdberg@malarhamnar.se

Avvikelsemeddelande
3 JNB 2018 Köping (PDF)

 

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Järnvägsnätbeskrivning_Vås_2018_utg14_180701.pdf18-11-13 09:07
Karta Västerås och Köping.pdf19-03-28 13:38
Mälarhamnar-VÄSTRA HAMNEN-rev B20180701.pdf18-11-13 09:58
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen