HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / JÄRNVÄGSSPÅR
Mälarhamnars järnvägsspår

Mälarhamnar förvaltar sammanlagt 9100 meter järnvägsspår. I Västerås finns 8000 meter spår och i Köping 1100 meter. Spåren i Västerås är födelade på Västra hamnen som har ca 7600 meter och Östra hamnen som har ca 400 meter. Järnvägsspåren i Köping sträcker sig från Tvärkajen fram till bron över bäcken, där gränsen går till Trafikverkets järnvägsnät.  

Våra två järnvägsnät är öppna för alla järnvägsföretag som innehar nödvändiga tillstånd för trafik eller de som har auktorisation att organisera järnvägstrafik.

I våra Järnvägsnätsbeskrivningar (JNB) för Köping och Västerås framgår vilka villkor som gäller samt information om de båda järnvägsnäten.  

I listan med dokument här nedanför kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

 

 

För mer information eller tecknande av trafikeringsavtal kontakta:

 Johan Lejdberg 

072 083 15 17

johan.lejdberg@malarhamnar.se

 

Avvikelsemeddelande
3 JNB 2018 Köping (PDF) 

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Järnvägsnätbeskrivning_Vås_2018_utg14_180701.pdf18-11-13 09:07
Mälarhamnar-VÄSTRA HAMNEN-rev B20180701.pdf18-11-13 09:58
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen