HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / KVALITET & MILJÖ
 
Mälarhamnar AB är kvalitet- & miljöcertifierade
Mälarhamnar är  miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Vi arbetar systematiskt med kunder och intressenter i fokus samt med att förbättra och utveckla företagets verksamhetsprocesser och dess ledningssystem.


Verksamhetspolicy
Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar AB ska alltid ha sin utgångspunkt i kundens och intressenternas behov, krav och förväntningar. Vi skapar värde för våra kunder och involverar dem i att vara medskapande i att hitta förbättringar. Avgörande för hur vi lyckas få nöjdhet hos våra kunder är att våra medarbetare gör skillnad varje dag, är aktiva, ansvarstagande och motiverade till att tillsammans skapa resultat.
 

Kontakter

Marie Karlberg
Kvalitet ISO 9001:2015
073 961 01 12
marie.karlberg@malarhamnar.se

Johan Lejdberg 
Miljö 14001:2015
072-083 15 17
johan.lejdberg@malarhamnar.se 

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Mälarhamnar AB Certifikat.pdf18-05-22 11:01
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen