HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / REGELBUNDNA LINJER
SUN Line Shipping AB driver regelbundna linje med
Mälarhamnar i Västerås som omlastningsstation enligt följande:
SUN-Line  Hull Varje vecka
SUN-Line  Velsen Varje vecka
SUN-Line  Antwerpen Varje vecka 
Hemsida:Thor Shipping & Transport, e-post: info@thorshipping.se

Klicka här för live-spår och spårinformation för Frej.

Klicka här för live-spår och spårinformation för Odin.

 

Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Mälarhamnars AB fartygs flöde.PNG14-03-07 10:08
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen