HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / ISPS
Sjöfartsskydd - ISPS

Hamnanläggningen avser den del som är avgränsad med staket och grindar. Till
hamnanläggningen äger endast behöriga personer, fordon samt aviserat/bokat gods tillträde.

Under vistelsen inom hamnanläggningen, utanför fordonet, ska samtliga chaufförer och andra bära en giltig legitimation (id-kort, körkort, av hamnen utfärdat id-kort) synlig på bröstet eller på annan plats där legitimationen/id-kortet är lätt att se och läsa. 

Besättningslista ska lämnas till vakten i Västerås respektive expedition i Köping för varje ankommande fartyg vid respektive kaj. 

För mer information och tillträdesvägar till hamnen, se bifogade dokument nedan.

 
  Kontakter

Johan Lejdberg
Skyddschef
072 083 15 17
johan.lejdberg@malarhamnar.se

Urban Lejdström
Biträdande skyddschef
076 569 25 00
urban.lejdstrom@malarhamnar.se

Securitas larmscentral 24 timmar
+46 10 470 57 70

 
                           
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
ID HAMNANLÄGGNINGAR.pdf16-01-26 10:14
SJÖFARTSSKYDD I OMRÅDEN DÄR MÄLARHAMNAR AB ÄR VERKSAMHETSANSVARIG.pdf18-12-07 12:46
Tillträdesvägar-Köping.pdf Styrande19-03-12 12:52
Tillträdesvägar-Västerås.pdf Styrande19-03-12 12:53
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen