HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / AVFALLSHANTERING
Hantering av fartygsrelaterat avfall inom Mälarhamnar AB

Mälarhamnar AB arbetar för att begränsa den mängd avfall som uppkommer i samband med vår verksamhet. För att minimera påverkan på miljön är det viktigt med en bra hantering genom sortering av olika fraktioner. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall.

 

Kontakter
Johan Lejdberg
072 083 15 17
johan.lejdberg@malarhamnar.se 
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Information om mottagningsanläggning till fartyg (svenska) 2017.pdf17-10-10 14:16
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen