HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR / AVFALLSHANTERING
Hantering av fartygsrelaterat avfall inom Mälarhamnar AB

Mälarhamnar AB arbetar för att begränsa den mängd avfall som uppkommer i samband med vår verksamhet och då speciellt mängden farligt avfall. För att minimera påverkan på miljön är det också viktigt att ha en bra hantering av det avfall som uppkommer genom att det källsorteras och att blandning av olika avfallsfraktioner undviks. Särskilt viktigt är att blandning av farligt avfall undviks. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall.

Avfallsområdet har under ett antal år utvecklats mot hårdare myndighetskrav på hantering, lagring och källsortering. Detta har medfört en mer miljömässig hantering av avfall, men också till ökade kostnader för behandling.

Vi vill därför att ni hjälper oss att minska miljöpåverkan från det fartygsgenererade avfallet genom att sortera Ert avfall enligt instruktionerna till höger.

 

Kontakter
Håkan Rådman
021-15 01 07
hakan.radman@malarhamnar.se
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Information om mottagningsanläggning till fartyg (svenska) 2017.pdf17-10-10 14:16
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen