HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR/MASKINER
ISBRYTARE/BOGSERBÅTAR
MAGASIN/UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR
Mälarhamnar i Västerås och Köping

Vi erbjuder den service Ni kräver i form av kran- och frakthantering, lagerhållning, terminaltjänster mm. Hamnarnas geografiska läge inne i Mälaren, mitt i industrisverige ger möjligheter till både effektiva och miljövänliga transporter. Vår flexibilitet samt vårt stora utbud av utrustning och tjänster innebär att vi kan erbjuda Er effektivisering av Er logistikkedja.

Läge
Västerås: Lat: 59.37 N. Long: 16.33 E
Köping: Lat: 59.30,5 N. Long: 16.00 E

 

Fartygsanmälan
Anmälan av Ert anlöpande fartyg görs enklast via dokumentet på denna sida.


Vägbeskrivning
Västerås och Köping


Öppettider
Ordinarie arbetstid
måndag-fredag 07.00-16.00
annan arbetstid efter överenskommelse
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Fartygsanmälan.XLS11-04-20 13:47
Förhandsanmälan av farligt gods - fartyg.xlsx11-05-31 09:59
MH Broschyr.pdf11-07-27 08:24
Safety Regulations.pdf18-09-28 08:31
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen