HAMNINFO
TRAFIKINFO
JÄRNVÄGSSPÅR
FÖRHANDSANMÄLAN
REGELBUNDNA LINJER
KAJER
KRANAR & MASKINER
ISBRYTARE & BOGSERBÅTAR
MAGASIN & UPPLAG
KVALITET & MILJÖ
AVFALLSHANTERING
ISPS
ENTREPRENÖRER
HAMNUTVECKLING
DRIFTFÖRESKRIFTER
OM MÄLARHAMNAR
Mälarhamnar i Västerås och Köping

Vi erbjuder service i form av kran- och frakthantering, lagerhållning, terminaltjänster mm. Vår flexibilitet samt vårt stora utbud av utrustning och tjänster innebär att logistikkedjan kan effektiviseras.

Läge
Hamnarnas geografiska läge inne i Mälaren ger möjligheter till både effektiva och miljövänliga transporter. Inom en radie av 15 mil bor halva Sveriges befolkning  och det här som majoriteten av Sveriges produktion och konsumtion sker. Genom att använda Mälarhamnarna är du med där det händer.

Västerås: Lat: 59.37 N. Long: 16.33 E
Köping: Lat: 59.30,5 N. Long: 16.00 E

 
Öppettider
Ordinarie arbetstid 
måndag-fredag 07.00-16.00
annan arbetstid efter överenskommelse


Adresser
Huvudkontor Västerås
Södra Seglargatan 3, Västerås

Gate Västerås
Kolvägen

Platskontor och gate Köping
Gamla Hamnvägen, Köping
Dokument för nedladdning, Förklaring

DokumentUppdaterat
Fartygsanmälan.XLS19-03-11 14:03
Förhandsanmälan av farligt gods - fartyg.xlsx11-05-31 09:59
Karta Västerås och Köping.pdf19-03-28 13:38
MH Broschyr.pdf11-07-27 08:24
Safety Regulations.pdf18-09-28 08:31
Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen