Mälarhamnar AB

Med sina två hamnar, strategiskt placerade i Köping och Västerås, det vill säga i hjärtat av Mälardalsregionen, är Mälarhamnar AB en självklar samarbetspartner då Ni vill effektivisera Er logistik. Vårt stora utbud av servicetjänster samt vår flexibilitet innebär dessutom möjligheter för Er att öka Era kunders konkurrenskraft.
 
  Containerinfo - Logga in >>
  Kontakter: Våra kontor & personal >>
  This site in English >>
  Förhandsanmälan av fartyg / Arrival notification >>
  Info gällande restriktioner från Sjöfartsverket >>
 

  2015-10-13

  Dagens vattenstånd i Västerås 4,11 m

  (medelvärdet är 4,10 m)
 2015-10-13
Infrastrukturminister på besök i Mälarhamnar AB
Mälarhamnar besöktes 30/9 av infrastrukturminister Anna Johansson. Anna hälsades välkommen av Anders Teljebäck ordförande kommunstyrelsen Västerås, Elizabeth Salomonsson ordförande kommunstyrelsen Köping, Patrizia Strandman infrastrukturstrateg Västerås och Carola Alzén VD Mälarhamnar. Vid besöket fick vi tillfälle att lyfta fram hur Mälarprojektet har förutsättningar att bli en del av ett effektivt och robust nationellt transportsystem. Rätt använt kan Mälarsjöfarten bli ett bidrag för bättre person- och godstrafik inte bara i vår region. Samtalet kretsade kring hur vi med bättre helhets- och systemlösningar ser till att hela resan fungerar. För att syftet med Mälarprojektet ska kunna uppnås ser vi att Hjulstabron, E 18 och Bergslagspendeln måste få prioritet i det fortsatta arbetet.

2015-10-13
Infrastrukturminister på besök i Mälarhamnar AB
Mälarhamnar besöktes 30/9 av infrastrukturminister Anna Johansson. Anna hälsades välkommen av Anders Teljebäck ordförande kommunstyrelsen Västerås, Elizabeth Salomonsson ordförande kommunstyrelsen Köping, Patrizia Strandman infrastrukturstrateg Västerås och Carola Alzén VD Mälarhamnar. Vid besöket fick vi tillfälle att lyfta fram hur Mälarprojektet har förutsättningar att bli en del av ett effektivt och robust nationellt transportsystem. Rätt använt kan Mälarsjöfarten bli ett bidrag för bättre person- och godstrafik inte bara i vår region. Samtalet kretsade kring hur vi med bättre helhets- och systemlösningar ser till att hela resan fungerar. För att syftet med Mälarprojektet ska kunna uppnås ser vi att Hjulstabron, E 18 och Bergslagspendeln måste få prioritet i det fortsatta arbetet.

Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen