Mälarhamnar AB

Med sina två hamnar, strategiskt placerade i Köping och Västerås, det vill säga i hjärtat av Mälardalsregionen, är Mälarhamnar AB en självklar samarbetspartner då Ni vill effektivisera Er logistik. Vårt stora utbud av servicetjänster samt vår flexibilitet innebär dessutom möjligheter för Er att öka Era kunders konkurrenskraft.
 
  Containerinfo - Logga in >>
  Kontakter: Våra kontor & personal >>
  This site in English >>
  Förhandsanmälan av fartyg / Arrival notification >>
  Info gällande restriktioner från Sjöfartsverket >>
 

  2015-11-27

  Dagens vattenstånd i Västerås 4,10 m

  (medelvärdet är 4,10 m)
 2015-11-09
Pressmeddelande Västerås/Köping 2015-11-09
Mälarhamnars styrelse beslutar att säga upp lokala avtal Mälarhamnars ägare och styrelse har för avsikt att utveckla och låta hamnens verksamhet växa. För att detta ska vara möjligt måste nu all verksamhet och alla kostnader ses över. - Som en del i detta arbete har styrelsen idag beslutat att säga upp hamnarbetarnas lokala avtal gällande OB och övriga tillägg, säger Mälarhamnars ordförande Jasmina Del Carmen Pettersson och vice ordförande Lena Vilhelmsson och tillägger. - Styrelsen måste nu vända på alla stenar i bolaget. Detta är en del av arbetet för att utveckla hamnen på bästa sätt. En viktig del i utveckling av Mälarhamnars verksamhet är det så kallade Mälarprojektet som innebär en upprustning och utveckling av farlederna i Mälaren. För hamnanläggningarna i Västerås och Köping innebär det bland annat muddring av hamnbassänger, förstärkning av kajer, nya magasin samt ombyggnad av till- och påfarter till hamnanläggningarna. - Detta kommer att innebära investeringar på 1,5 miljarder kronor som nu måste finansieras. För att detta ska var möjligt så har styrelsen gett hamnledningen i uppdrag att gå genom all verksamhet. Ska vi kunna utveckla hamnen och vara konkurrenskraftiga så måste vi alla vara beredda att bidra till detta, där av dagens beslut om att säga upp de lokala avtalen, säger Jasmina Del Carmen Pettersson och Lena Vilhelmsson. Medarbetarna i Köping och Västerås informeras nu om uppsägningen av avtalen. Därefter kommer förhandlingar att äga rum mellan arbetsgivare och fack. Uppsägningstiden för de lokala avtalen är tre månader, därefter gäller det centrala avtalet som finns mellan Svenska Transportarbetareförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar. - Mälarhamnar är idag en viktig del för att företagen i Mälardalen snabbt och effektivt ska kunna få ut sina varor i Sverige och till övriga världen säger Jasmina Del Carmen Pettersson och Lena Vilhelmsson och tillägger; - Men för att detta ska vara möjligt så måste vi hela tiden vara på tå. Om vi inte är det så finns det risk för att hamnen tappar, vilket då också kan hota arbetstillfällen och verksamheten. Det är det som vi nu försöker att undvika. För ytterligare information kontakta Mälarhamnars ordförande Jasmina Del Carmen Pettersson, 073-83 72 410 och vice ordförande Lena Vilhelmsson, 076-36 84 264.

2015-10-13
Infrastrukturminister på besök i Mälarhamnar AB
Mälarhamnar besöktes 30/9 av infrastrukturminister Anna Johansson. Anna hälsades välkommen av Anders Teljebäck ordförande kommunstyrelsen Västerås, Elizabeth Salomonsson ordförande kommunstyrelsen Köping, Patrizia Strandman infrastrukturstrateg Västerås och Carola Alzén VD Mälarhamnar. Vid besöket fick vi tillfälle att lyfta fram hur Mälarprojektet har förutsättningar att bli en del av ett effektivt och robust nationellt transportsystem. Rätt använt kan Mälarsjöfarten bli ett bidrag för bättre person- och godstrafik inte bara i vår region. Samtalet kretsade kring hur vi med bättre helhets- och systemlösningar ser till att hela resan fungerar. För att syftet med Mälarprojektet ska kunna uppnås ser vi att Hjulstabron, E 18 och Bergslagspendeln måste få prioritet i det fortsatta arbetet.

Följ Mälarhamnar på facebookOm webbplatsen